Omgaan met weerstand in je leven

En de rol van massagetherapie

Ons leven verandert voortdurend. Een deel van die veranderingen is makkelijk te aanvaarden, omdat ze passen bij jou op dat moment. Andere veranderingen zie je liever niet gebeuren of de manier waarop ze plaatsvinden zorgt voor weerstand. We ontkomen daarom niet aan weerstand. Hoe we met weerstand omgaan maakt wel een verschil.

Weerstand benadrukt dat het niet altijd gaat zoals we bedacht hadden. Over het algemeen kunnen we ons over de meeste weerstanden heen zetten en gaan we vervolgens over tot de orde van de dag. Soms steekt een weerstand echter steeds weer de kop op. Als we deze weerstand dan blijven negeren, of wegwuiven als onbelangrijk, zet deze zich vast in ons lichaam. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten als verkramping in onze spieren, als buikpijn of hoofdpijn. Ook kan dit zich uit en in huilbuien of malende gedachten die niet lijken te stoppen. Dit is goed moment om de weerstand of klacht nader te bekijken. We kunnen dit doen door aandacht te besteden aan de weerstand  in een massagetherapie-sessie.

 

Ruimte om te kiezen

In de massagetherapiesessie tasten we af waar de weerstand mee te maken heeft. Door ons er op te focussen en de weerstand bewust te ervaren voel je het proces dat zich in je afspeelt. Hierdoor ontstaat er ruimte om de weerstand in een vroeg stadium te signaleren. En daarmee ontstaat er ruimte om te kiezen voor een benadering die beter past bij dat moment.

Bij massagetherapie ontstaat die ruimte niet door er uitgebreid over te praten, maar door aan den lijve te ervaren wat er in jou gebeurt. We richten ons tijdens de massage niet alleen op de fysieke weerstand of klacht, want vaak spelen gedachten, emoties en sociale omstandigheden ook een belangrijke rol.

Wil je meer informatie over massagetherapie en het omgaan met weerstand? Neem dan contact op met Marcel Snippe, telefoon: 06 235 44968, e-mail: marcel@indrukmassages.nl.